Tu Znajdziesz Adwokata z Poznania od spraw frankowych

Znajdź adwokata od spraw Frankowych z BazaDoradcow.pl
tam są wszyscy: prawnicy, notariusze i księgowi
Umów się z doradcą przez Internet!

pomoc frankowiczom warszawa

Masz szansę, aby łatwo znaleźć adwokata od spraw kredytów frankowych
bez przeszukiwania Internetu, bez pytania znajomych!!!

Dlaczego warto szukać kancelarię frankowiczów z Bazą Doradców?

Twój adwokat od spraw frankowych w Poznaniu zaprasza na konsultację...

Z bazadoradcow.pl znajdziesz kancelarię adwokacką od spraw frankowych w Poznaniu


Kredyty w CHF i wyrok SO w Warszawie z 25 XI 2019 r

Indeksacja, zmiana prawa i aneksy W wyroku z 25 listopada 2019 r. , sygn. akt XXV C 85/18, Sąd Okręgowy w Warszawie zajmował się kwestią zawarcia aneksu do umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej w kontekście ważności tejże umowy kredytu jako takiej oraz skuteczności postanowień umowy określających mechanizm indeksacji i sposób spłaty kredytu. Sąd podkreślił, że w obszarze oceny odpowiedzialności banku w stosunku do powodów (kredytobiorców) nie ma znaczenia okoliczność, że nowelizacja ustawy Prawo bankowe, która weszła w życie 26 sierpnia 2011 stworzyła stan prawny, w którym kredytobiorcy zyskali uprawnienie do żądania od banku zmiany umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej. Zmiana umów w myśl tej nowelizacji miała być dokonana w taki sposób, by możliwe stało się spłacenie kredytu w walucie do której był on indeksowany (zwykle chodziło o kredyty „frankowe”). "Rozszerzona" bezskuteczność Sąd zauważył, że zawarcie przez powodów aneksu zmieniającego umowę kredytową właśnie w takim kierunku nie ma znaczenia dla samego roszczenia w rozstrzyganej sprawie. Ten brak znaczenia wynikł z uznania mechanizmu indeksacji w umowie głównej za pozbawiony skutku, zatem również postanowienia aneksu odnoszące się właśnie do tego mechanizmu są bezskuteczne. Można metaforycznie powiedzieć, że próbują dokonać operacji na zbiorze pustym. Wobec tego, jak zaznaczył Sąd, jeżeli z umowy wyeliminowany zostaje z mocy prawa (lub np. wskutek orzeczenia sądu) mechanizm indeksacji, to późniejsze zmiany umowy w tym zakresie stają się bezprzedmiotowe. Stąd i będący konsekwencją takiej sytuacji brak skutku prawnego. A contrario aneks pozostałby w mocy, gdyby umowa kredytowa zawierała nadal skuteczną klauzulę indeksacyjną.

 

 

Szukasz adwokata  od spraw frankowych? Znajdź kancelarię specjalizującą się w sprawach frankowych !
Pomoże Ci w tym bazadoradcow.pl
Tu są wszyscy! Tu dokonasz właściwego wyboru!

ZNAJDŹ
Prawnika
teraz