Tu znajdziesz adwokata z Poznania
od spraw kredytu frankowego.

Baza Doradców

Znajdź adwokatów i radców prawnych od spraw kredytu frankowego w BazaDoradcow.pl
tu są wszyscy: adwokaci, prawnicy i radcowie prawni.
Umów się z wybranym adwokatem przez Internet!


Dlaczego warto szukać kancelarię adwokacką Poznań oferującą pomoc frankowiczom z Bazą Doradców?

Twój radca prawny od spraw frankowych w Poznaniu zaprasza na konsultację...

Z Bazadoradcow.pl znajdziesz adwokatów od spraw frankowych w Poznaniu.


Kredyty w CHF i wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 XI 2019 r

W Wyrok z 25 listopada 2019 r., sygn. akt XXV C 85/18, Sądu Okręgowy w Warszawie, który się zajmował się kwestią zawarcia aneksu do umowy kredytu CHF indeksowania do franka szwajcarskiego w kontekście ważności tejże umowy kredytowej jako takiej oraz skuteczności postanowień umowy określających mechanizm indeksacji i sposób spłaty kredytu. Sąd podkreślił, że w obszarze oceny odpowiedzialności banku w stosunku do powodów (kredytobiorców) nie ma znaczenia okoliczność, że nowelizacja ustawy Prawo bankowe, która weszła w życie 26 sierpnia 2011 stworzyła stan prawny, w którym kredytobiorcy zyskali uprawnienie do żądania od banku zmiany umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej. Zmiana umów w myśl tej nowelizacji miała być dokonana w taki sposób, by możliwe stało się spłacenie kredytu w walucie do której był on indeksowany (zwykle chodziło o kredyty „frankowe”).

"Rozszerzona" bezskuteczność

Sąd zauważył, że zawarcie przez powodów aneksu zmieniającego umowę kredytową właśnie w takim kierunku nie ma znaczenia dla samego roszczenia w rozstrzyganej sprawie. Ten brak znaczenia wynikł z uznania mechanizmu indeksacji w umowie głównej za pozbawiony skutku, zatem również postanowienia aneksu odnoszące się właśnie do tego mechanizmu są bezskuteczne. Wobec tego, jak zaznaczył Sąd, jeżeli z umowy wyeliminowany zostaje z mocy prawa (lub np. wskutek orzeczenia sądu) mechanizm indeksacji, to późniejsze zmiany umowy w tym zakresie stają się bezprzedmiotowe. Stąd i będący konsekwencją takiej sytuacji jest brak skutku prawnego. A contrario aneks pozostałby w mocy, gdyby umowa kredytowa zawierała nadal skuteczną klauzulę indeksacyjną.

 

 

Szukasz adwokata od spraw frankowych?
Kancelaria prawna zajmująca się sprawami frankowymi- tylko tu!
Pomoże Ci w tym bazadoradcow.pl
Tu są wszyscy! Tu dokonasz właściwego wyboru!

ZNAJDŹ
Prawnika
teraz